Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Prijava učešća za one koji žele da prisustvuju YUPMA simpozijumu (bez rada) traje do 18-tog maja.

Formular za registraciju možete videti ovde.

Okrugli sto “Tajna uspeha start-up projekata”

U duhu preduzetništva, koje je jedna od vođećih tema naučnih istručnih skupova ove godine, na simpozijumu se planira održavanje okruglog stola na temu start-up projekata u Srbiji

 

 

 

 

Dr Morten Fangel - radionica “Proaktivni projektni menadžment”

Dr Morten Fangel, istaknuti saradnik IPMA i consultant za upravljanje projektima, vodiće radionicu  o tome kao biti proaktivan u upravljanju projektom.

 

 

 

 

Prezentacija softverskih rešenja u oblasti upravljanja projektima

Cilj prezentacije je predstavljanje osnovnih karakteristika najnovijih softvera za upravljanje projektima, njihovo poređenje u odnosu na prethodne verzije i diskusija o mogućnostima primene softvera u praksi.

 

 

 


Prezentacija domaćih i stranih knjiga iz oblasti upravljanje projektima

Pored prezentacije najaktuelnijih knjiga iz oblasti, biće predstavljeni štandovi izdavača knjiga: Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Fangel Consulting Apps, YUPMA i td.

 

 

 

Prezentacija najuspešnijih i nagrađivanih projekata u svetu

•    Nagrađenih projekata prema IPMA Project Excellence Award
•    Nagrade za dostignuća u oblasti upravljanja projektima
•   Nagrada za organizaciju koja je značajno doprinela razvoju discipline upravljanja projektima - Sir Monty Finniston Award

 

 

 

 

IPMA Young Crew Serbia

Young Crew Serbia je podmladak Udruženja za upravljanje projektima Srbije i član IPMA Young Crew – globalne mreže mladih projektnih menadžera i studenata iz oblasti projektnog menadžmenta. Cilj radionice je popularizacije profesije projektni menadžer, sa naglaskom na značaj formalnog i neformalnog obrazovanja u ovoj oblasti.

 

Reinhard Wagner – Predsednik Internacionalne asocijacije za upravljanje projektima (IPMA).

Više od 30 godina se aktivno bavi projektnim menadžmentom i liderstvom u različitim oblastima, poput vazdušne bezbednosti, automobilskog inženjeringa, i mehanizacije, kao i  u neprofitnim organizacijama.

 

 

 


 
Morten Fangel – Generalni direktor i glavni konsultant u IPMA Denmark, osnivač Fangel Consultants Ltd.

Jedan od osnivača nemačkog Udruženja za upravljanje projektima (IPMA Denmark). Veliki stručnjak sa 40 godina iskustva u oblasti projektnog menadžmenta. Ekspert u oblasti metodologija za pripremu projekata, start-up, planiranje i evaluaciju projekata. Autor knjige:“Proactive Project Management – How to make common sense common practice”.

 

 

Sergey Dmitrievich Bushuyev – Osnivač i predsednik UPMA  - Udruženje za upravljanje projektima Ukrajne, Profesor na Kijevskom Univerzitetu KNUCA, Osnivač Akademije za upravljanje projektima u Ukrajni

Aktivni član Njujorške akademije nauka, gostujući profesor, član IPMA odbora - Certification Validation Management Board, aktivan član Ukrajinske akademije nauka i Akademije inženjerskih nauka u Sankt Peterburgu. Član je uređivačkog odbora International Journal of Project Management i više ukrajinskih i stranih časopisa.
Autor je Project management National Competence Baseline NCB.
Objavio je više od 200 knjiga i naučnih radova.

 

 

Mladen Radujković – Predsednik IPMA Council of Delegates, Profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

Osnivač i predsednik Hrvatskog udružanja za upravljanje projektima. Stručnjak za upravljanje velikim građevinskim i međunarodnim projektima. Radio je u austrijskim, nemačkim, američkim i kanadskim kompanijama kao što su Illnau, Strabag, Booz Allen Hamilton i USAID.

 

 

Alexey Polkovnikov – Predsednik SOVNET - Udruženja za upravljanje projektima Rusije, Delegat - IPMA Council of Delegate, CEO - JSC "Project PRACTICE“
Radio je na projektima razvoja metodologije za upravljanje projektima za više od 50 klijenata iz različitih industrija (IT&T, Građevinarstvo, Proizvodnja, IR i dr).
Autor je više od 40 članaka i sedam knjiga u oblasti upravljunja projektima.
Takođe, autor je 5 treninga u oblasti upravljunja projektima.
Učestvovao je  u projektima razvoja IPMA standarda: IPMA ICB ver.4, IPMA OCB (Organizational Competence Baseline) i IPMA PEB (Project Excellence Baseline).

 

 

Mladen Vukomanović - Chairman of the IPMA YC Management Board, Profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.
Predsedava IPMA Young Crew, globalne organizacije za razvoj mladih profesionalaca do 35 godina u oblasti upravljanja projektima.
Član je različitih projektnih timova za razvoj standarda iz upravljanja projektima: IPMA Organisational Competence Baseline 1.0 i IPMA Individual Competence Baseline 4.0.Dugogodišnji je član IPMA komisije za dodjelu međunarodnih istraživačkih nagrada u oblasti upravljanja projektima: IPMA Research Award.
Učestvovao je na nekoliko naučnih projekata. Autor je 50 - tak radova i četiri knjiga. Takođe, učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova na kojima je održao više predavanja po pozivu.

 
Petar Jovanović
– Osnivač i predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije, Dekan Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, Univerzitet Educons, Konsultant, Istraživač, Predavač.
Dugogodišnji profesor i bivši dekan Fon-a, gostujući profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i Ekonomskom fakultetu u Nišu, predavač na velikom broju seminara, treninga iz različitih oblasti menadžmenta i projektnog menadžmenta. Istraživačko iskustvo iz oblasti: Organizacija, Menadžment, Razvoj preduzeća, Investicije, Upravljanje projektima.
Rukovodilac projekta ili istraživač na preko 70 projekata i studija
Autor je preko 70 knjiga, preko 200 naučnih i stručnih radova.

 
Velj
ko Milutinović – Profesor Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Saradnik IEEE, Član Academia Europaea.
Redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Objavio ukupno 30 knjiga, preko 100 radova, učestvovao je u realizaciji velikog broja projekata.
Držao je postdiplomsku nastavu na sledećim univerzitetima: Salerno, Pisa, Siena, Barcelona, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Purdue, Stanford (najbolja CSE skola u SAD), Dartmouth College (najbolja MBA skola u SAD).

 

 

 

 

TOP