Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

XV INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM IZ PROJEKTNOG MENADŽMENTA

YUPMA 2011

"PROJEKTNI MENADŽMENT U SRBIJI - USPESI I MOGUĆNOSTI"

Programski odbor

 1. Dr Petar Jovanović, FON, Beograd – predsednik
 2. Dr Brane Semolič, University of Maribor,IPMA Research Management Board - predsedavajući
 3. Dr Nino Grau, International Project Management Association - potpredsednik
 4. Dr Vladimir Voropajev,SOVNET - predsednik
 5. Dr Andre Philip van der Merwe, University of South Africa - UNISA, Južnoafrička republika
 6. Dr Vujadin Vešović, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane - dekan
 7. Dr Klara Jakovljević, Ekonomski fakultet, Subotica
 8. Dr Aca Jovanović, GLOBEX Group, Smederevo
 9. Dr Slobodan Drobnjaković, BG Sport centar Kovilovo, generalni direktor
 10. Dr Constanta Bodea, Academy of Economic Studies, Bukurešt
 11. Dr Živojin Đurić, Institut za političke studije, direktor
 12. Dr Živan Živković, Tehnički fakultet u Boru
 13. Dr Dejan Petrović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

 


Organizacioni odbor

 1. Dr Marko Mihić, FON, Beograd
 2. Dr Vladimir Obradović, FON, Beograd
 3. Danijela Toljaga Nikolić, FON, Beograd
 4. Marija Todorović, FON, Beograd
 5. Dragan Bjelica, FON, Beograd
 6. Ivana Berić, VŠPM, Beograd
 7. Dragana Stevanović, VŠPM, Beograd
 8. Vesna Šobajić, VŠPM, Beograd
 9. Filip Jovanović, VŠPM, Beograd

Osnovna područja

Opšti koncept upravljanja projektima Menadžment i upravljanje projektima Strateški menadžment i upravljanje projektima Marketing i upravljanje projektima Finansije i upravljanje projektima Priprema i ocena investicionih projekata Organizacija za upravljanje projektima Planiranje realizacije projekta Praćenje i kontrola realizacije projekta Metode i tehnike upravljanja projektima Upravljanje rizikom projekta Upravljanje ugovaranjem Upravljanje nabavkom za projekat Upravljanje kvalitetom projekta Softverski paketi za upravljanje projektom Specifična područja primene upravljanja projektom


Cilj sipozijuma

Razmena znanja i iskustava u razvoju i primeni upravljanja projektima u svetu i kod nas.


Jezici

Zvanični jezici simpozijuma su srpski i engleski jezik. Radovi se mogu pisati i izlagati na ova dva jezika, a biće obezbeđeno simultano prevođenje.


Vreme i mesto održavanja sipozijuma

Vreme: 10-12. jun 2011. godine Mesto:  Studentsko odmaralište ''Ratko Mitrović'', Zlatibor, tel: 031/841-369

 

Prijava radova

Prijava i slanje radova po priloženom uputstvu do 31. marta 2011. godine. Prijavu i radove slati na adresu: YUPMA, Bože Jankovića 14, 11000 Beograd (za dr Dejana Petrovića)


Zbornik radova

Prihvaćeni radovi biće objavljeni pre početka Simpozijuma. Uslov objavljivanja rada je prethodno uplaćena kotizacija.


Kotizacija

Kotizacija za domaće učesnike iznosi 13.950,00 dinara sa PDV-om. Članovi udruženja YUPMA plaćaju kotizaciju u iznosu od 11.950,00 dinara sa PDV-om.  Kotizaciju uplatiti na žiro račun Udruženja YUPMA broj: 160-322747-89 sa naznakom za Simpozijum. Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 26. aprila 2011. godine.

Registracija i informacije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije –YUPMA Adresa: Bože Jankovića 14, 11000 Beograd Telefon: 011/39 12 484 Fax: 011/39 12 484 E-mail: info@yupma.org.rs
Web adresa: www.yupma.rs
Osoba za kontakt: Ivana Berić

TOP