Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

XIV INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM IZ PROJEKTNOG MENADŽMENTA

YUPMA 2010

"STRATEGIJSKI PROJEKTNI MENADŽMENT I PROJEKTNO LIDERSTVO"

Programski odbor

 1. Dr Petar Jovanović, FON, Beograd – predsednik
 2. Dr Brane Semolič, Chairman of IPMA Research Management Board
 3. Akademik dr Vladimir Voropajev, predsednik SOVNET
 4. Dr Andre Philip van der Merwe, Rand Afrikaans University, Južnoafrička republika
 5. Dr Vujadin Vešović, Saobraćajni fakultet, Beograd
 6. Dr Klara Jakovljević, Ekonomski fakultet, Subotica
 7. Dr Aca Jovanović, GLOBEX Group, Smederevo
 8. Sava Kovačev, Kolubara-Metal, Lazarevac
 9. Jordan Preradović, PROJMAN d.o.o., Beograd
 10. Dr Milorad Rakonjac, Republička direkcija za robne rezerve, Beograd
 11. Dr Slobodan Drobnjaković, VŠPM
 12. Dr Radoslav Raković, Energoprojekt - Entel, Beograd
 13. Dr Dragan Živković, VŠPM
 14. Nenad Barbulj, JNB Meteor System d.o.o., Beograd

 


Organizacioni odbor

 1. Dr Dejan Petrović, FON, Beograd - predsednik
 2. Dr Marko Mihić, FON, Beograd
 3. Vladimir Obradović, FON, Beograd
 4. Danijela Toljaga, FON, Beograd
 5. Marija Todorović, FON, Beograd
 6. Ivana Berić, VŠPM, Beograd
 7. Dragana Stevanović, VŠPM, Beograd
 8. Vesna Šobajić, VŠPM, Beograd
 9. Filip Jovanović, VŠPM, Beograd

Osnovna područja

Opšti koncept upravljanja projektima Menadžment i upravljanje projektima Strateški menadžment i upravljanje projektima Marketing i upravljanje projektima Finansije i upravljanje projektima Priprema i ocena investicionih projekata Organizacija za upravljanje projektima Planiranje realizacije projekta Praćenje i kontrola realizacije projekta Metode i tehnike upravljanja projektima Upravljanje rizikom projekta Upravljanje ugovaranjem Upravljanje nabavkom za projekat Upravljanje kvalitetom projekta Softverski paketi za upravljanje projektom Specifična područja primene upravljanja projektom


Cilj sipozijuma

Razmena znanja i iskustava u razvoju i primeni upravljanja projektima u svetu i kod nas.


Jezici

Zvanični jezici simpozijuma su srpski i engleski jezik. Radovi se mogu pisati i izlagati na ova dva jezika, a biće obezbeđeno simultano prevođenje.


Vreme i mesto održavanja sipozijuma

Vreme: 14-16. maj 2010. godine Mesto:  Studentsko odmaralište ''Ratko Mitrović'', Zlatibor, tel: 031/841-369

 

Prijava radova

Prijava i slanje radova po priloženom uputstvu do 31. marta 2010. godine. Prijavu i radove slati na adresu: YUPMA, Bože Jankovića 14, 11000 Beograd (za dr Dejana Petrovića)


Zbornik radova

Prihvaćeni radovi biće objavljeni pre početka Simpozijuma. Uslov objavljivanja rada je prethodno uplaćena kotizacija.


Kotizacija

Kotizacija za domaće učesnike iznosi 12.950,00 dinara sa PDV-om. Članovi udruženja YUPMA plaćaju kotizaciju u iznosu od 11.500,00 dinara sa PDV-om.  Kotizaciju uplatiti na žiro račun Udruženja YUPMA broj: 160-322747-89 sa naznakom za Simpozijum. Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 20. aprila 2010. godine.

Registracija i informacije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije –YUPMA Adresa: Bože Jankovića 14, 11000 Beograd Telefon: 011/39 12 484 Fax: 011/39 12 484 E-mail: info@yupma.org.rs
Web adresa: www.yupma.org.rs
Osoba za kontakt: Ivana Berić

TOP