Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Sertifikovani projekt menadžment saradnik

 


IPMA Level D®: Sertifikovani projekt menadžment saradnik


Potrebne kvalifikacije kandidata

Svaki kandidat koji želi da dobije naziv “Sertifikovani projekt menadžment saradnik'' bi trebalo da poseduje znanje u svim elementima kompetencija. Trebalo bi da bude osposobljen da radi kao član projektnog tima i da ima široko znanje iz upravljanja projektima i sposobnost primene tog znanja.

 

Postupak sertifikacije

I faza

Kandidat koji želi da bude sertifikovan mora da podnese pismenu prijavu (obrazac prijave YUPMA CERT 00) na adresu: Udruženje za upravljanje projektima Srbije – YUPMA PROGRAM YUPMA CERT Bože Jankovića 14, 11000 Beograd ili mailom na info@yupma.org.rs

Uz prijavu treba priložiti:

stručnu biografiju sa sledećim podacima:

– lični podaci,

– podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata. sopstvenu ocenu kandidatovog znanja na području projektnog menadžmenta (ispunjen obrazac YUPMA CERT 01).

II faza

Provera znanja iz područja projektnog menadžmenta u obliku pismenog ispita. Kandidati koji uspešno polože ispit znanja dobijaju međunarodno priznat sertifikat koji dokazuje da su savladali znanja iz područja upravljanja projektima i upisuju se u međunarodnu bazu sertifikovanih stručnjaka iz oblasti upravljanja projektima.

VAŽNO! Kandidatima koji žele da dobiju sertifikat nivoa D preporučujemo da pre prijavljivanja za sertifikaciju uzmu učešća na pripremnim seminarima koje organizuje Udruženje za upravljanje projektima – YUPMA. Rok važnosti sertifikata nivoa D je 5 godina, nakon čega se može izvršiti resertifikacija ili, ukoliko su zadovoljeni uslovi, sertifikacija za viši nivo.

 

Obrasce koje je potrebno popuniti za proces sertifikacije za D nivo možete preuzeti u nastavku teksta:

Napomena:

Ukoliko kandidat ne dođe na pismeni ispit, može da ga pomeri, pri čemu se vrši dodatno plaćanje u iznosu od 100 e u dinarskoj vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za svako pomeranje.

U slučaju odustajanja od procesa sertifikacije, Udruženje ne vraća novac koji je kandidat uplatio do tog trenutka.


Sertifikat važi 5 godina od datuma sertifikacije. Nakon toga se može pristupiti procesu resertifikacije.

 

TOP