Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Sertifikati

U druženje za upravljanje projektima Srbije je jedino u zemlji ovlašćeno da izdaje zvanične sertifikate iz oblasti upravljanja projektima po programu Međunarodnog udruženja za upravljanje projektima (International Project Management Association). Definisan je i Nacionalni sertifikacioni program koji obuhvata proces unapređenja postojećih znanja i kompetencija učesnika u upravljanju projektima.

Sertifikacioni program ima za cilj da uspostavi korelaciju sa međunarodnim procesima koji se odvijaju u oblasti upravljanja projektima i time uključi pojedince i organizacije u svetske standarde u realizaciji projekata. Program je postavljen zajedno sa Međunarodnim udruženjem za upravljanje projektima - IPMA, a Udruženje za upravljanje projektima Srbije je formiralo svoje posebno telo - Sertifikaciono telo, koje je zaduženo da uspostavlja, sprovodi, unapređuje i održava ovaj program.

Čitav program je u skladu sa svetskim standardima u oblasti upravljanja projektima i predstavlja deo univerzalnog sertifikacionog programa IPMA za učesnike u projektu. Ovaj program je u skladu sa standardima koje propisuje i primenjuje međunarodna zajednica i reguliše kompetencije i znanja učesnika projekta u oblasti upravljanja projektima. Sertifikati dobijeni preko Udruženja za upravljanje projektima Srbije su punovažni i potpuno korespondentni u svim zemljama članicama IPMA, a priznaju se i prihvataju i u ostalim zemljama koje nisu direktni potpisnici ovog sporazuma.

Program predviđa četiri sertifikaciona nivoa:

·  IPMA Level A®: Sertifikovani direktor projekata

·  IPMA Level B®: Sertifikovani stariji projektni menadžer

·  IPMA Level C®: Sertifikovani projektni menadžer

·  IPMA Level D®: Sertifikovani projekt menadžment saradnik

 

Sva lica koja se bave realizacijom projekata, bez obzira delatnost ili ulogu koju trenutno imaju, mogu se, u zavisnosti od njihovih mogućnosti, potreba, znanja i iskustava prijaviti i proći odgovarajući program ocenjivanja i time steći međunarodni sertifikat koji će potvrđivati posedovanje adekvatnih znanja i kompetentnosti.

 

Cenovnik možete preuzeti ovde.

 

Sertifikati važe 5 godina od datuma sertifikacije. Nakon toga se može pristupiti procesu resertifikacije.

 

Ukoliko imate primedbe na proces sertifikacije, možete popuniti sledeći formular.

Ukoliko želite da uložite žalbu na odluku Sertifikacionog tela, to možete učiniti u sekretarijatu YUPMA na propisanom obrascu.

 

TOP