Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Projektni menadžment-osnovni semninar

Uspešno upravljanje projektima EU i drugim projektima


Osnovni kurs iz Projektnog menadžmenta ima za cilj pružanje najnovijih znanja iz upravljanja projektima, upravljanja pomoću projekata i multiprojektnog upravljanja. Namenjen je kadrovima koji se bave ili nameravaju da se bave upravljanjem raznovrsnim projektima i poduhvatima.


TEME

 • Osnovni koncepti projektnog menadžmenta

 • Definisanje i vrste projekata

 • Osnovne karakteristike investicionih projekata

 • Osnovne karakteristike biznis projekata

 • Metodologija upravljanja investicionim projektima

 • Metodologija upravljanja biznis projektima

 • PMI metodologija

 • Organizacija za upravljanje projektima

 • Metode i tehnike projektnog menadžmenta

 • Planiranje realizacije projekta

 • Praćenje i kontrola realizacije projekta

 • Softverski paketi za upravljanje projektima

 • Prikaz studija slučaja

 • Radionica - Izrada praktičnog primera


PREDAVAČI

prof. dr Petar Jovanović, prof. dr Dejan Petrović, doc. dr Marko Mihić, doc. dr Vladimir Obradović


VREME I MESTO

Kurs se održava u prostorijama Visoke škole za projektni menadžment u Beogradu, ul. Bože Jankovića 14.

Kotizacije za učešće na kursu iznosi 15,950 dinara.

 


USLOVI


LITERATURA

Priručnici za projektne menadžere.

 Prijavite se za seminar


TOP