Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Trening projektnih menadžera


TRENING PROJEKTNIH MENADŽERA- viši kurs I


Osnovni ciljevi višeg kursa I je da pruži potrebna znanja i veštine projektnog menadžera da bi što efikasnije upravljao projektom. Tu se pre svega misli na osobine, sposobnosti i znanja potrebna projektnom menadžeru da bi efikasno obavljao svoje upravljačke zadatke, izgradnju i funkcionisanje projektnog tima, vođenje projektnog tima od strane projektnog menadžmenta, motivaciju članova projektnog tima, upravljanje konfliktima, i dr.


Viši kurs Trening projektnih menadžera je namenjen kadrovima iz građevinskih, projektantskih, inženjering, konsultantskih i naučno-istraživačkih organizacija, državne administracije, nevladinih organizacija i ostalih kompanija koji upravljaju raznovrsnim projektima i poduhvatima i koji žele da podignu znanje iz projektnog menadžmenta na viši nivo.


TEME

· Uloge i zadaci projektnog menadžera

· Osobine i sposobnosti potrebne projektnom menadžeru

· Znanja potrebna projektnom menadžeru

· Profesija projektni menadžer

· Sertifikacija projektnih menadžera

· Formiranje projektnog tima

· Funkcionisanje projektnog tima

· Motivacija članova projektnog tima

· Upravljanje konfliktima u projektnom timu

· Upravljanje komunikacijama u projektu

· Upravljanje rizikom projekta

· Projektni menadžer i upravljanje stejkholderima


PREDAVAČI

prof. dr Petar Jovanović, prof. dr Dejan Petrović, doc. dr Marko Mihi, doc. dr Vladimir Obradović


VREME I MESTO

Viši kurs se održava u prostorijama Visoke škole za projektni menadžment u Beogradu, ul. Bože Jankovića 14.

 

 


USLOVI

Visina kotizacije za učešće na kursu je 16.950 dinara.


LITERATURA

Priručnik za projektne menadžere.

 

Prijavite se za seminar


 

TOP