Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

TRENING PROJEKTNIH MENADŽERA - viši kurs II

Osnovni cilj Višeg kursa II je da pruži najnovija znanja iz savremenih koncepata i pravaca razvoja projektnog menadžmenta, pre svega, iz program menadžmenta, upravljanja portfoliom projekata i strategijskog projektnog menadžmenta i da prikaže mogućnost povezivanja projektnog menadžmenta sa strategijskim ciljevima i strategijskim upravljanjem organizacijom. Pri tome se posebno razmatraju osnovne uloge program menadžera i projektnog portfolio menadžera i njihova povezanost sa program office-om i drugim organizacionim formama koje pružaju podršku program i projektnom portfolio menadžeru za upravljanje programom i projektnim portfoliom.


Viši kurs Trening projektnih menadžera je namenjen kadrovima iz građevinskih, projektantskih, inženjering, konsultantskih i naučno-istraživačkih organizacija, državne administracije, nevladinih organizacija i ostalih kompanija koji upravljaju raznovrsnim projektima i poduhvatima i koji žele da podignu znanje iz projektnog menadžmenta na viši nivo.


TEME

Viši kurs Trening projektnih menadžera II obuhvata razmatranje sledećih tema:

 

· Osnovni principi program menadžmenta

· Povezanost projektnog i program menadžmenta

· Pojam programa

· Uloge i zadaci program menadžera

· Proces upravljanja programom

· Program office

· Osnovni principi upravljanja portfoliom projekata

· Veza strategijskog i projektnog menadžmenta

· Strategijsko i projektno upravljanje

· Osnovni principi projektnog portfolio menadžmenta

· Proces upravljanja projektnim portfoliom

· Projektni portfolio menadžer

 


VREME I MESTO

Viši kurs Trening projektnih menadžera traje 2 dana i obuhvata ukupno 15 časova treninga. Planirani termin za održavanje kursa je kraj oktobra 2011. godine

Predavanja i radionice se izvode u prostorijama Visoke škole za projektni menadžment u Beogradu, Bože jankovića 14 ili po dogovoru u prostorijama klijenta.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 17.950 dinara.


PREDAVAČI

Predavači na višem kursu Trening projektnih menadžera su: prof. dr Petar Jovanović, prof. dr Dejan Petrović, doc. dr Marko Mihić, doc. dr Vladimir Obradović i dr.


Prijavite se za seminar 


TOP