Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Upravljanje projektima Evropske unije

Cilj obuke je da se polaznici obuče da apliciraju za projekte Evropske unije kao i da upravljaju projektima Evropske unije.


Kurs Upravljanje projektima Evropske unije je namenjen kadrovima iz građevinskih, projektantskih, inženjering, konsultantskih i naučno-istraživačkih organizacija, državne administracije, nevladinih organizacija i ostalih kompanija koji upravljaju raznovrsnim projektima i poduhvatima i koji žele da podignu znanje iz projektnog menadžmenta na viši nivo.


TEME

Kurs Upravljanje projektima Evropske obuhvata razmatranje sledećih tema:

 

• Upravljanje projektima u Evropskoj uniji

• Programi i projekti u EU

• Koncept PMC (Project Management Cycle)

• Predlog projekta za IPA

• Faze projektnog ciklusa

• Metode koje se koriste u PMC

• Metodologija predloga projekta

• EU fondovi i programi dostupni u Srbiji

• Priprema projektne dokumentacije i budžeta u skladu sa EU procedurama,

• Faza analize (analiza zainteresovanih strana, drvo problema i drvo ciljeva)

• Matrica logičkog okvira

• Priprema predloga projekata u praksi -grupna vežba

• Projekti - primeri dobre prakse

• Radionica - pisanje predloga projekta


PREDAVAČI

Prof. dr Petar Jovanović, prof. dr Dejan Petrović


VREME I MESTO

Kurs Upravljanje projektima Evropske unije traje 2 dana i obuhvata ukupno 15 časova treninga.

Predavanja i radionice se izvode u prostorijama Visoke škole za projektni menadžment u Beogradu, Bože Jankovića 14 ili po dogovoru u prostorijama klijenta.


USLOVI

Visina kotizacije za učešće na kursu je 17.950 dinara.


Prijavite se za seminar

TOP