Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Projektni menadžment u IT

Seminar je posvećen kadrovima informatičkih, gradjevinskih, inženjering i konsalting firmi, državne administracije, nevladinih organizacija i dr. , koji rade na različitim IT projektima.Cilj kursa je da pruži najnovija znanja neophodna projektnim menadžerima i drugim kadrovima za efikasno upravljanje projektom u IT.


TEME

  • Osnovni koncept projektnog menadžmenta
  • Vrste i karakteristike IT i drugih projekata
  • Koncept upravljanja IT projektim
  • Koncept upravljanja projektom razvoja softver
  • Projektni menadžer i projektni tim za upravljanje projektom razvoja softver
  • Planiranje, praćenje i kontrola projekta razvoja softvera
  • Upravljanje projektom razvoja i uvođenja informacionog sistema
  • Upravljanje rizikom u projektu razvoja i uvođenja informacionog sistema
  • PRINCE2
  • Međunarodna sertifikacija projektnih menadžera u IT sektoru

PREDAVAČI

prof. dr Petar Jovanović, prof.dr Vladan Devedžić, prof. dr Dejan Petrović, dr Radoslav Raković


VREME I MESTO

Viši kurs se održava u prostorijama Visoke škole za projektni menadžment u Beogradu, ul. Bože Jankovića 14.

Termini: prolećni (maj) i jesenji (septembar)


USLOVI

Visina kotizacije za učešće na kursu je 17,950 dinara (uključen PDV).


LITERATURA

Priručnik za projektne menadžere u IT

Seminar je posvećen kadrovima iz informatičkih, građevinskih, inženjering i konsalting firmi, državne administracije, nevladinih organizacija i dr., koji rade na različitim IT projektima. Cilj kursa je da pruži najnovija znanja neophodna projektnim menadžerima i drugim kadrovima za efikasno upravljanje projektom u IT.

 Prijavite se za seminar


 

TOP