Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum


Seminari


Seminar je posvećen kadrovima koji se bave ili nameravaju da se bave menadžerskim poslovima. Na seminaru će biti prezentirana znanja iz menadžmenta, osnovne uloge i zadaci menadžera i osobine, sposobnosti i znanja potrebna dobrom menadžeru.

Seminari se organizuju periodično ili na zahtev kompanija koje su zainteresovane. YUPMA u svojoj standardnoj ponudi ima sledeće seminare, a koje je moguće proširiti prema specifičnim zahtevima Vaše kompanije. Za svaki odslušani seminar dobija se sertifikat.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA organizuje Osnovni kurs iz Projektnog menadžmenta.

Kurs će biti održan 9. i 10. marta u prostorijama Fakulteta za projektni menadžment u Beogradu u ulici Bože Jankovića broj 14. 

Osnovni kurs iz Projektnog menadžmenta ima za cilj pružanje najnovijih znanja iz upravljanja projektima. Namenjen je kadrovima koji se bave ili nameravaju da se bave upravljanjem raznovrsnim projektima i poduhvatima.

Kotizacija za učešće na kursu iznosi 15,950 dinara.

Za sve dalje informacije možete se javiti na mejl info@yupma.org.rs.

Uspešno upravljanje projektima EU i drugim projektima


Osnovni kurs iz Projektnog menadžmenta ima za cilj pružanje najnovijih znanja iz upravljanja projektima, upravljanja pomoću projekata i multiprojektnog upravljanja. Namenjen je kadrovima koji se bave ili nameravaju da se bave upravljanjem raznovrsnim projektima i poduhvatima.TRENING PROJEKTNIH MENADŽERA- viši kurs I


Osnovni ciljevi višeg kursa I je da pruži potrebna znanja i veštine projektnog menadžera da bi što efikasnije upravljao projektom. Tu se pre svega misli na osobine, sposobnosti i znanja potrebna projektnom menadžeru da bi efikasno obavljao svoje upravljačke zadatke, izgradnju i funkcionisanje projektnog tima, vođenje projektnog tima od strane projektnog menadžmenta, motivaciju članova projektnog tima, upravljanje konfliktima, i dr.


Osnovni cilj Višeg kursa II je da pruži najnovija znanja iz savremenih koncepata i pravaca razvoja projektnog menadžmenta, pre svega, iz program menadžmenta, upravljanja portfoliom projekata i strategijskog projektnog menadžmenta i da prikaže mogućnost povezivanja projektnog menadžmenta sa strategijskim ciljevima i strategijskim upravljanjem organizacijom. Pri tome se posebno razmatraju osnovne uloge program menadžera i projektnog portfolio menadžera i njihova povezanost sa program office-om i drugim organizacionim formama koje pružaju podršku program i projektnom portfolio menadžeru za upravljanje programom i projektnim portfoliom.


Cilj obuke je da se polaznici obuče da apliciraju za projekte Evropske unije kao i da upravljaju projektima Evropske unije.


Seminar je posvećen kadrovima informatičkih, gradjevinskih, inženjering i konsalting firmi, državne administracije, nevladinih organizacija i dr. , koji rade na različitim IT projektima.Cilj kursa je da pruži najnovija znanja neophodna projektnim menadžerima i drugim kadrovima za efikasno upravljanje projektom u IT.


Kurs Izrada biznis plana ima za cilj prikaz metodologije izrade biznis plana koju koriste poznate konsultantske kuće i koja je usklađena sa standardima Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Namenjen je kadrovima iz privrede i neprivrede koji rade na problemima izrade i realizacije biznis plana.


TOP