Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

O udruženju

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana. Udruženje organizuje, promoviše i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova sa ciljem unapređenja njihovog rada i stručnog znanja u oblasti projektnog menadžmenta. Istovremeno aktivnosti Udruženja doprinose nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju upravljanja projektima.


Programski Ciljevi i Aktivnosti

Programski ciljevi Udruženja su zadovoljenje zajedničkih i pojedinačnih potreba i interesovanja članova u oblasti upravljanja projektima. Oni se ostvaruju kroz sledeće aktivnosti:

 • Okupljanje članova i drugih zainteresovanih radi međusobnog upoznavanja, stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;
 • Organizovanje stručnih i naučnih skupova, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama;
 • Izdavanje ili učestvovanje u izdavanju stručnih, naučnih i informativno-preglednih radova i publikacija;
 • Pomaganje članovima Udruženja u stručnom i naučnom usavršavanju i obrazovanju, organizovanje i sprovođenje pogodne forme permanentnog obrazovanja;
 • Pokretanje i podržavanje stručne inicijative, davanje stručne ocene, izrada i realizacija studija i projekata iz oblasti svoje delatnosti;
 • Podsticanje i učestvovanje u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblasti upravljanja projektima;
 • Praćenje razvoja oblasti u zemlji i svetu, informisanje javnosti i ukazivanje na tokove i promene u ovoj oblasti, preporučivanje metodologija i standarda u ovim oblastima;
 • Popularisanje značaja oblasti upravljanja projektima i marketinško predstavljanje u ovoj oblasti.

Pored aktivnosti koje su vezane za ispunjenje programskih ciljeva i zadataka YUPMA posebnu pažnju posvećuje:

 • Obrazovanju;
 • Organizovanju kurseva, seminara, simpozijuma;
 • Istraživačko-razvojnim uslugama u privrednim delatnostima;
 • Istraživačko-razvojnim uslugama u društvenim delatnostima;
 • Inženjeringu;
 • Priređivanju sajmova i izložbi;
 • Izdavačkoj delatnosti;
 • Inostranoj saradnji.

Organi Udruženja

Organi udruženja su:

 • Skupština,
 • Predsednik Udruženja,
 • Upravni odbor,
 • Generalni sekretar i
 • Nadzorni odbor.

Najviši organ Udruženja je Skupština, koju čine svi pojedinačni članovi Udruženja, kao i predstavnici kolektivnih članova. Rad Skupštine je javan i ona se sastaje jednom ili dva puta godišnje. Upravni odbor je operativno telo koje se sastaje više puta godišnje i donosi odluke važne za rad Udruženja.


Sekcije

Da bi pospešili efikasnost aktivnosti za dostizanje programskih ciljeva i zada-taka formirane su sledeće sekcije Udruženja:

 • Sekcija za organizaciju stručnih i naučnih skupova (kursevi, seminari, simpozijumi) i praćenje drugih stručnih i naučnih skupova u ovoj oblasti u zemlji i inostranstvu;
 • Sekcija za izdavanje i učestvovanje u izdavanju stručnih, naučnih i informativno-preglednih radova, publikacija, kao i marketinško pro-motivnih aktivnosti Udruženja;
 • Sekcija za istraživačko-razvojne usluge u privrednim i društvenim dela-tnostima.

Veza sa drugim organizacijama

Udruženje za upravljanje projektima Srbije je od 1997. godine punopravni član IPMA - International Project Management Association. Udruženje je takođe osnivač i član Asocijacije nacionalnih udruženja za upravljanje projektima centralne i jugoistočne Evrope - SENET. Pored stalne saradnje i učestvovanja u radu odbora IPMA i SENET, YUPMA tesno sarađuje i sa drugim nacionalnim udruženjima za upravljanje projektima sa kojima ima napravljene ugovore o saradnji ili dogovore o zajedničkom radu i razmeni znanja i iskustva.

YUPMA ostvaruje i tesnu saradnju sa Fakultetom organizacionih nauka iz Beograda. Iz ove saradnje su u 2000. godini počele sa radom poslediplomske magistarske i specijalističke studije iz oblasti upravljanja projektima na kojima predaju eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva.


TOP