Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Zapaženo učešće na 29. svetskom kongresu

 Zapaženo učešće predstavnika YUPMA na 29. Svetskom kongresu u

Panami,IPMA World Congress PANAMA 2015

 

U periodu od 24-30.09.2015. godine, u Panami je održan 29. Svetski kongres Međunarodne asocijacije za upravljanje projektima, na kome su predstavnici YUPMA-e imali aktivno učešće u radnim telima i plenarnim sesijama.

Predstavnici YUPMA u «Council of delegates», održanom u periodu od 24-27.09.2015. godine, bili su:

dr Dejan Petrović

dr Marko Mihić

dr Vladimir Obradović

Predstavnici YUPMA na radionici IPMA Young Crew, održanoj u periodu od 24-27.09.2015. godine, bili su:

dr Marija Todorović, President, International communication

Dragan Bjelica, Vice President, Education and Training

Zorica Mitrović, Marketing

Predstavnici YUPMA-e su učestvovali u proslavi 50. rođendana IPMA-e, gde je prepoznat doprinos Srpskog udruženjaradu tridesetogodišnjem radu Međunarodne asocijacije, što je verifikovano i u publikaciji koja je izdata ovom prilikom.

Takođe, predstavnici su uspešno prezentovali dva naučna rada na plenarnim sesijama, održanim u period od 28-30.09. 2015. godine:

Whether we are still immature to assess the environmental KPIs!

Vladimir Obradović, Dragan Bjelica, Dejan Petrović, Marko Mihić, Marija Todorović

Rethinking Project Management – Did we Miss Marketing Management?

Vladimir Obradović, Slavica Cicvarić Kostić, Zorica Mitrović

 

 

 

 

 

 

 

TOP